cenník prepravy

Mesto/Obec Kilometre Cena
Bačkov 18 km 14,50 €
Borša 32 km 26,00 €
Brehov 22 km 17,50 €
Brezina 21 km 17,00 €
Byšta 26 km 21,00 €
Cejkov 21 km 17,00 €
Čerhov 22 km 17,50 €
Černochov 28 km 22,50 €
Čeľovce - 09,00 €
Čierna nad Tisou 66 km 53,00 €
Dargov 18 km 14,50 €
Dvorianky 13 km 11,00 €
Egreš 13 km 11,00 €
Hraň 19 km 15,00 €
Hrčeľ 16 km 13,00 €
Hriadky 9 km 07,00 €
Kalša 21 km 17,00 €
Kašov 17 km 14,00 €
Kazimír 23 km 18,50 €
Košice AS 48 km 38,50 €
Košice - letisko 56 km 45,00 €
Kožuchov 7 km 06,00 €
Kravany 19 km 15,00 €
Kráľovský Chlmec 55 km 44,00 €
Kuzmice 17 km 13,50 €
Kysta 15 km 12,00 €
Lastovce 21 km 17,00 €
Luhyňa 20 km 16,00 €
Malá Tŕňa 26 km 21,00 €
Malé Ozorovce 15 km 12,00 €
Malý Ruskov 6 km 05,00 €
Milhostov 5 km 04,00 €
Michaľany 19 km 15,00 €
Nižný Žipov 15 km 12,50 €
Novosad 14 km 11,00 €
Nový Ruskov 6 km 05,00 €
Parchovany 15 km 12,00 €
Plechotice 8 km 07,00 €
Sečovce 12 km 10,00 €
Sirník 20 km 16,00 €
Slivník 18 km 15,00 €
Slovenské Nové Mesto 29 km 23,00 €
Stanča 16 km 13,00 €
Stankovce 20 km 16,00 €
Streda nad Bodrogom 37 km 30,00 €
Trnávka 15 km 12,00 €
Úpor - 12,00 €
Veľaty 15 km 12,50 €
Veľká Tŕňa 25 km 20,00 €
Veľké Ozorovce 17 km 13,50 €
Višňov 17 km 13,50 €
Vojčice 6 km 05,00 €
Zbehňov 14 km 11,00 €
Zemplínsky Branč 10 km 08,00 €
Zemplínske Hradište 7 km 05,50 €
Zemplínske Jastrabie 17 km 13,50 €
Zemplínsky Klečenov - 11,50 €
Zemplínska Nová Ves 15 km 12,00 €
Zemplínska Teplica 17 km 13,50 €
Mesto/Obec Kilometre Cena
Bánovce nad Ondavou 16 km 13,00 €
Bracovce 21 km 17,00 €
Budkovce 28 km 22,50 €
Čečehov 31 km 25,00 €
Dúbravka 25 km 20,00 €
Hatalov 23 km 20,00 €
Hažín 34 km 27,00 €
Hnojné 38 km 30,50 €
Horovce 12 km 10,00 €
Humenné 49 km 39,00 €
Iňačovce 37 km 30,00 €
Jastrabie 35 km 28,00 €
Kaluža 36 km 29,00 €
Krásnovce 23 km 18,50 €
Kucany - Oborín 25 km 20,00 €
Kusín 41 km 33,00 €
Lastomír 30 km 24,00 €
Lesné 35 km 28,00 €
Ložín 19 km 15,00 €
Lúčky 35 km 30,00 €
Malčice 31 km 25,00 €
Michalovce 25 km 20,00 €
Močarany 21 km 18,00 €
Nacina Ves 33 km 26,50 €
Oborín 26 km 21,00 €
Oreské 38 km 30,50 €
Palín 37 km 30,00 €
Pozdišovce 19 km 15,00 €
Pusté Čemerné 39 km 31,00 €
Sliepkovce 32 km 26,00 €
Sobrance 45 km 36,00 €
Staré 39 km 31,00 €
Strážsko 40 km 32,00 €
Suché 31 km 25,00 €
Šamudovce 24 km 20,00 €
Topoľany 28 km 22,50 €
Trhovište 14 km 11,00 €
Trnava pri Laborci 34 km 27,00 €
Vinné (obec) 33 km 27,00 €
Vojany 35 km 28,00 €
Voľa 36 km 30,00 €
Vŕbnica 28 km 23,00 €
Vyšné Nemecké 57 km 50,00 €
Zbudza 33 km 26,50 €
Zemplínska Široká 33 km 26,50 €
Zemplínska Šírava 42 km 33,50 €
Mesto/Obec Kilometre Cena
Banské 32,00 €
Bardejov 98 km 80,00 €
Benkovce 42 km 33,50 €
Bystré 47 km 37,50 €
Cabov 22 km 18,00 €
Davidov 25 km 20,00 €
Dlhé Klčovo 27 km 22,00 €
Hencovce 31 km 25,00 €
Hermanovce n/T 51 km 41,00 €
Hlinné 40 km 32,00 €
Holčíkovce 51 km 41,00 €
Jastrabie nad Topľou 39 km 31,00 €
Jusková Voľa 37 km 30,00 €
Kamenná Poruba 28 km 22,50 €
Kapušany 66 km 55,00 €
Kladzany 35 km 28,00 €
Komárany 36 km 29,00 €
Kučín 33 km 26,50 €
Kvakovce 48 km 38,50 €
Majerovce 34 km 27,00 €
Malá Domaša 45 km 36,00 €
Michalok 44 km 35,00 €
Nižný Hrabovec 31 km 26,00 €
Nižný Kručov 34 km 27,00 €
Petkovce 46 km 37,00 €
Petrovce 55 km 44,00 €
Prešov 73 km 60,00 €
Prosačov 54 km 43,00 €
Rafajovce 55 km 44,00 €
Remetské Hámre 52 km 42,00 €
Sačurov 23 km 19,00 €
Sečovská Polianka 18 km 15,00 €
Sedliská 36 km 29,00 €
Sejkov 55 km 44,00 €
Skrabské 47 km 37,50 €
Slovenská Kajňa 44 km 35,00 €
Stropkov 74 km 65,00 €
Svidník 87 km 75,00 €
Tovarné 39 km 31,00 €
Vechec 33 km 26,50 €
Vranov nad Topľou 31 km 25,00 €
Vyšný Kazimír 41 km 35,00 €
Vyžný Žipov 44 km 35,00 €
Názov služby Cena
Minimálne jazdné 2,00 €
Donáška 2,00 € + jazdné do vybraného mesta/obce
Objednávky 1,00 € + jazdné do vybraného mesta/obce
Stojné 18,00 € / hodina
Čistenie interiéru 30,00 €